Rot

 

 

      

  Reparation och underhåll samt Om- och Tillbyggnad räknas som rotarbeten
  och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad
  som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad
  som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

   Den som anlitar mig för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion – rot- eller rutavdrag för arbetskostnad.
   Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.
   Ansökan om rot- eller rutavdrag kan ske först när Du som köpare har betalat min faktura.

   Rot- och rutavdragets storlek

   Rot-och rutavdraget räknas ihop och är max 50 000 kronor per person och år.

   Rotavdraget

   För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden.
   Rotavdraget är max 50 000 kr per person och år.

   Rutavdraget

   För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.
   Rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.
   De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.

   Källa: Skatteverkets hemsida>>
   Exempel på ROT arbete: Skatteverkets hemsida>>

 

   Exempel på utförda Uppdrag ROT, (Reparation-Om och Tillbyggnad)


 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

ROT


ROT-avdraget innebär att du kan få skattereduktion med 30% av arbetskostnaden för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnads  tjänster. Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida.

 

Exempel på ROT arbete.
Skatteverkets hemsida>>

 

 

 

Zorns Gammelgård

 FixarLasse i Mora